Hirdetmény

Törökbálint-A Zrt. f.a. - törökbálinti ingatlanok


Pályázati Hirdetmény

 

A TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.) mint, TÖRÖKBÁLINT-A Ingatlanforgalmazó Zrt. „f.a.” (2045 Törökbálint, Park u. 4. cégjegyzékszám: 13-10-041075) (Továbbiakban: adós), Budapest Környéki Törvényszék 9. Fpk.13-14-000616. számú végzése által kijelölt felszámolója (továbbiakban: Kiíró felszámoló), a Cégközlönyben 2018. november 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

 

első nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós tulajdonát képező alábbi vagyonelemeket:

 

Törökbálint belterületi  - táblázatban felsorolt-  helyrajzi számokkal megjelölt ingatlanait

 

 

hrsz

tul.hányad

megnevezés

alapterület (m2)

tul.lap III. rész terhei

1

3310./40

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

2

3310./41

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

3

3310./42

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

4

3310./43

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

5

3310./44

1./1

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

3 355

jelzálogjog

6

3310./45

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

7

3310./46

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

8

3310./47

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

9

3310./48

1./1

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

2 520

jelzálogjog

10

3310./49

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

11

3310./50

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

12

3310./51

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

13

3310./52

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

14

3310./53

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

15

3310./54

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

16

3310./55

1./1

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

2 960

jelzálogjog, vezetékjog

17

3310./56

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

18

3310./57

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

19

3310./58

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

20

3310./59

17750.

/26399

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

26 399

széljegyen van egy bejegyzés iránti kérelem, jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

21

3310./60

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

22

3310./61

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

23

3310./62

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

24

3310./63

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

25

3310./64

1./1

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

28 953

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

26

3310./65

1./1

kivett beépítetlen terület

8 503

jelzálogjog

27

3310./66

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

28

3310./67

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

29

3310./68

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

30

3310./69

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

31

3310./70

1./1

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

32

3310./2

3205./13988

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

13 988

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

33

3310./28

1708./3640

kivett beépítetlen terület

3 640

jelzálogjog

34

3310./29

1039/2682

kivett árok

2 682

jelzálogjog

35

3310./31

4805./10000

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog

36

3310./32

2209./5759

kivett beépítetlen terület

5 759

jelzálogjog

37

3310./33

10952./15416

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

15 416

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

38

3310./38

2763./10000

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog

39

3310./39

1710./1972

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

1 972

jelzálogjog

40

3310./72

6270./10000

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

41

3310./73

71./10000

kivett beépítetlen terület

10 000

jelzálogjog, vezetékjog

42

3310./71

1./1

kivett árok

3 783

széljegyen van a bejegyzés iránti kérelem

 

A pályázatban szereplő vagyonelemeken – a 42. sorszámú hrsz. 3310/71 ingatlan 1/1 részén és a 20. sorszámú hrsz. 3310/59 ingatlan 215/26399  részén kívül – egyetemleges jelzálog 85 millió EUR és járulékai erejéig van bejegyezve, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16.

 

A felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen pályázatban értékesítésre kiírt ingatlanok közül a 3310/59; 3310/64; 3310/69; 3310/70 helyrajzi számok vonatkozásában „Településrendezési szerződés” van életben Törökbálint Város Önkormányzatával, amely alapján a szerződésben foglalt kötelmek kötelezően hatályosak az ingatlanok jövőbeni tulajdonosára (a szerződés a kiírás mellékletében található).

 

Az ingatlanok, a régészeti lelőhelyek központi közhiteles nyilvántartásában szereplő területek.

 

A pályázati kiírásban feltüntetett ingatlanok egybefüggő területet képeznek a TÖRÖKBÁLINT-B Zrt. f.a. (székhelye: 2045 Törökbálint, Park u. 4., cégjegyzékszám: 09-09-004658) tulajdonát képező ingatlanokkal összesen kb. 67 hektár nagyságban, Törökbálint „TÓPARK” elnevezésű városrészén. A TÖRÖKBÁLINT-B Zrt f.a.  felszámolója  a Sonten Kft. (cégjegyzékszám:01-09-269376; székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 6.) jelen pályázati kiírással párhuzamosan szintén pályázatot írt ki az EÉR rendszeren az általa képviselt adós ingatlanainak értékesítésére.

 

A kiíró felszámoló az osztatlan közös tulajdonú ingatlanokra tekintettel, valamint arra, hogy az ingatlanok egybefüggő területet alkotnak, a jelen pályázati kiírásban meghirdetett ingatlanokat kizárólag egyben és a TÖRÖKBÁLINT-B Zrt. f.a. tulajdonában álló ingatlanokkal vagyonösszességben kívánja értékesíteni.

 

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1390094
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 30.  8 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 17.  13 óra 01 perc

 

A pályázatban szereplő vagyontárgyak értékesítése csak együttesen történhet, azokra külön pályázni nem lehet.

 

Becsérték : 3.842.000.000,- Ft

Minimál ár : 3.842.000.000,- Ft

 

Ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: 38.420.000,- Ft

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A bánatpénzt a Törökbálint-A Ingatlanforgalmazó Zrt.  „f.a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-20709581 számú számlára kell átutalni „TBA Zrt. pályázati bánatpénz” megjegyzéssel, úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára be kell érkezzen, jóváírásra kerüljön a fenti számlán.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

A bánatpénz átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő, e nélkül a pályázat érvénytelen! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül kamat mentesen visszafizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki az ajánlatától visszalép. A felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

Az eredményes pályázóként vételi jogot szerzett vevő a felszámoló e-mail értesítését követően 15 napon belül köteles a vételár 10%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 60 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással az adós cég bankszámlájára.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

 

A szerződéskötés határideje:

A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül az ingatlanokat birtokba venni, amely aktusról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekintését felszámoló – előzetes bejelentkezést (tel: 30/934-9669) követően - 2018. december 4. napján 10.00-11.00 óra között a helyszínen, a sétány sorompó felőli bejáratánál biztosítja.

Az ingatlanokról készült tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető 127 ezer Ft bruttó áron.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

 

Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. A minimál ár a becsérték 100%-ban került meghatározásra.

 

Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu).

 

Jelen kiírásra benyújtott ajánlat a Törökbálint-A Zrt. f.a. ingatlanjaira vonatkozik.

 

Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy esetén: (pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét) a megajánlott, az összes ingatlanra vonatkozó, nettó vételárat az ÁFA alanyiság megjelölésével, fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a szerződéskötés időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.

A pályázatnak (természetes- és jogi személy esetén is) tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

 • a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint
 • a pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget  vállal.
 • a megismert feltételek alapján adás-vételi szerződést köt a pályázatértékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
 • a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
 •  vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek
 • sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
 • elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri,
 •           a pályázat megnyerése esetén
  • az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi díját megtéríti.

Az értékesítés jogi eljárásának költsége (ingatlan adásvételi szerződéskötés) díja a bruttó vételár 0,75%-a + áfa. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor.

  • a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.

Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén:

 

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].

 

 

Felszámoló a beérkezett (érvényes) pályázatokat, az alábbiak szerint értékeli:

 

Elsődleges értékelési szempont:

 • felszámoló kizárólag azon pályázók ajánlatát értékeli, amelyek ajánlatukban igazolják, hogy a jelen pályázati kiírással párhuzamosan az EÉR rendszerben meghirdetett TörökbálintB Zrt. f.a. (képv: Sonten Kft.) tulajdonában álló törökbálinti ingatlanok kapcsán befizették a hirdetményben meghatározott bánatpénzt, és a minimál árat megajánlották.

Másodlagos értékelési szempont, tekintettel az ingatlan együttes földrajzi elhelyezkedésére és a több osztatlan közös ingatlanra:

 • a TörökbálintA Zrt. és Törökbálint-B Zrt. ingatlanokra megajánlott összesített legmagasabb vételi ajánlat, amely a következő összesített ajánlatot 10 %-kal meghaladja.

Ha 10 %-on belül van az együttes vételár, akkor az EÉR-en az azonos értékű szabályok szerint a felszámolók ártárgyalást tartanak, mely feltételeket a pályázókkal közlik.

 

A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

 

Áfa szabályok:

 

A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során.

 

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!