Hirdetmény

N-Home Kft. f.a. - készletek


Pályázati Hirdetmény
A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 136), mint az N-Home Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 01-09-281792, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép.) Fővárosi Törvényszék 25. Fpk.2.061/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1564562

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. február 1. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. február 19. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 70 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: N-Home - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Web áruház maradék készletei:

elektronikai csatlakozók (gyengeáramú és szórakoztató elektronikai)
számítógépes játék konzolok és szoftverek,
felsőruházati cikk (kabát),
egyéb vegyes árukészlet.
A készleteket felszámoló kizárólag egyben értékesíti. Az ingókról készült lista az EÉR rendszerben a dokumentumok között elérhető. Tekintettel a meghirdetett vagyon nagy tételszámára, felszámoló az egyes tételeket szúrópróbaszerűen ellenőrizte, a teljes készlet leltározására, tételes ellenőrzésére nem került sor.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 434 490 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint.
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: készletek
Típus: Árukészlet, Tehermentes: igen, Mennyisége: 54216 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Megtekintés: 2019. február 6-án 11 és 12 óra között Szeged, Dorozsmai úti telephely. A nyílt napra előre bejelentkezni a 30/841-0901 tel. számon lehet, 2018. február 5. délig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Fordított áfás értékesítés. A minimál ár, illetve az ajánlati ár nettóban értendőek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja:

A meghirdetett vagyon második hirdetése került közzétételre, ahol a minimál ár a becsérték 139%-a. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban az N-Home Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződés kötést követő 15 napon belül, egy összegben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelését követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kifizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1564562/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1564562#tenderfuzet

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!