Hirdetmény

Törökbálint-A Zrt. f.a. - törökbálinti ingatlanok


EÉR LINK: https://eer.gov.hu/palyazat/P1563845

 

Pályázati Hirdetmény

A TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.) mint, TÖRÖKBÁLINT-A Ingatlanforgalmazó Zrt. „f.a." (2045 Törökbálint, Park u. 4. cégjegyzékszám: 13-10-041075) (Továbbiakban: adós), Budapest Környéki Törvényszék 9. Fpk.13-14-000616. számú végzése által kijelölt felszámolója (továbbiakban: Kiíró felszámoló), a Cégközlönyben 2019. február 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

első nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós tulajdonát képező alábbi vagyonelemeket:
Törökbálint belterületi - táblázatban felsorolt- helyrajzi számokkal megjelölt ingatlanait

hrsz tul.hányad megnevezés alapterület (m2) tul.lap III. rész terhei
1 3310./40 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
2 3310./41 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
3 3310./42 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
4 3310./43 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
5 3310./44 1./1 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 3 355 jelzálogjog
6 3310./45 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
7 3310./46 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
8 3310./47 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
9 3310./48 1./1 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 2 520 jelzálogjog
10 3310./49 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
11 3310./50 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
12 3310./51 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
13 3310./52 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
14 3310./53 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
15 3310./54 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
16 3310./55 1./1 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 2 960 jelzálogjog, vezetékjog
17 3310./56 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
18 3310./57 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
19 3310./58 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
20 3310./59 17750.
/26399 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 26 399 széljegyen van egy bejegyzés iránti kérelem, jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
21 3310./60 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
22 3310./61 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
23 3310./62 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
24 3310./63 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
25 3310./64 1./1 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 28 953 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
26 3310./65 1./1 kivett beépítetlen terület 8 503 jelzálogjog
27 3310./66 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
28 3310./67 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
29 3310./68 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
30 3310./69 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
31 3310./70 1./1 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
32 3310./2 3205./13988 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 13 988 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
33 3310./28 1708./3640 kivett beépítetlen terület 3 640 jelzálogjog
34 3310./29 1039/2682 kivett árok 2 682 jelzálogjog
35 3310./31 4805./10000 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog
36 3310./32 2209./5759 kivett beépítetlen terület 5 759 jelzálogjog
37 3310./33 10952./15416 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 15 416 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
38 3310./38 2763./10000 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog, szolgalmi jog
39 3310./39 1710./1972 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 1 972 jelzálogjog
40 3310./72 6270./10000 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
41 3310./73 71./10000 kivett beépítetlen terület 10 000 jelzálogjog, vezetékjog
42 3310./71 1./1 kivett árok 3 783 széljegyen van a bejegyzés iránti kérelem

A pályázatban szereplő vagyonelemeken – a 42. sorszámú hrsz. 3310/71 ingatlan 1/1 részén és a 20. sorszámú hrsz. 3310/59 ingatlan 215/26399 részén kívül – egyetemleges jelzálog 85 millió EUR és járulékai erejéig van bejegyezve, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen pályázatban értékesítésre kiírt ingatlanok közül a 3310/59; 3310/64; 3310/69; 3310/70 helyrajzi számok vonatkozásában „Településrendezési szerződés" van életben Törökbálint Város Önkormányzatával, amely alapján a szerződésben foglalt kötelmek kötelezően hatályosak az ingatlanok jövőbeni tulajdonosára (a szerződés a kiírás mellékletében található).

Az ingatlanok, a régészeti lelőhelyek központi közhiteles nyilvántartásában szereplő területek.

A pályázati kiírásban feltüntetett ingatlanok egybefüggő területet képeznek a TÖRÖKBÁLINT-B Zrt. f.a. (székhelye: 2045 Törökbálint, Park u. 4., cégjegyzékszám: 09-09-004658) tulajdonát képező ingatlanokkal összesen kb. 67 hektár nagyságban, Törökbálint „TÓPARK" elnevezésű városrészén. A TÖRÖKBÁLINT-B Zrt f.a. felszámolója a Sonten Kft. (cégjegyzékszám:01-09-269376; székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 6.) jelen pályázati kiírással párhuzamosan szintén pályázatot írt ki az EÉR rendszeren az általa képviselt adós ingatlanainak értékesítésére.

A kiíró felszámoló az osztatlan közös tulajdonú ingatlanokra tekintettel, valamint arra, hogy az ingatlanok egybefüggő területet alkotnak, a jelen pályázati kiírásban meghirdetett ingatlanokat kizárólag egyben és a TÖRÖKBÁLINT-B Zrt. f.a. tulajdonában álló ingatlanokkal vagyonösszességben kívánja értékesíteni.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. március 15. 8 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 2. 13 óra 01 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgyak értékesítése csak együttesen történhet, azokra külön pályázni nem lehet.
Becsérték : 3.842.000.000,- Ft
Minimál ár : 3.649.900.000,- Ft
Ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: 36.499.000,- Ft
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:
A bánatpénzt a Törökbálint-A Ingatlanforgalmazó Zrt. „f.a." OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-20709581 számú számlára kell átutalni „TBA Zrt. pályázati bánatpénz" megjegyzéssel, úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára be kell érkezzen, jóváírásra kerüljön a fenti számlán.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
A bánatpénz átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő, e nélkül a pályázat érvénytelen! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül kamat mentesen visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki az ajánlatától visszalép. A felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

Vételár megfizetésének módja, határideje:
Az eredményes pályázóként vételi jogot szerzett vevő a felszámoló e-mail értesítését követően 15 napon belül köteles a vételár 10%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 60 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással az adós cég bankszámlájára.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje:
A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:
Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül az ingatlanokat birtokba venni, amely aktusról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekintését felszámoló – előzetes bejelentkezést (tel: 30/934-9669) követően - 2019. március 19. napján 10.00-11.00 óra között a helyszínen, a sétány sorompó felőli bejáratánál biztosítja.
Az ingatlanokról készült tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető 5 ezer Ft bruttó áron.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek második hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll, az érdekelteket felszámoló tájékoztatta. A becsérték csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték. A minimál ár a becsérték 95%-ban került meghatározásra.
Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu).
Jelen kiírásra benyújtott ajánlat a Törökbálint-A Zrt. f.a. ingatlanjaira vonatkozik.
Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy esetén: (pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét) a megajánlott, az összes ingatlanra vonatkozó, nettó vételárat az ÁFA alanyiság megjelölésével, fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a szerződéskötés időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
A pályázatnak (természetes- és jogi személy esetén is) tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
• a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint
• a pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget vállal.
• a megismert feltételek alapján adás-vételi szerződést köt a pályázatértékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
• a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek
• sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
• elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri,
• a pályázat megnyerése esetén
o az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi díját megtéríti.
Az értékesítés jogi eljárásának költsége (ingatlan adásvételi szerződéskötés) díja a bruttó vételár 0,75%-a + áfa. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor.
o a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.
Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén:
A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].
Felszámoló a beérkezett (érvényes) pályázatokat, az alábbiak szerint értékeli:
Elsődleges értékelési szempont:
• felszámoló kizárólag azon pályázók ajánlatát értékeli, amelyek ajánlatukban igazolják, hogy a jelen pályázati kiírással párhuzamosan az EÉR rendszerben meghirdetett TörökbálintB Zrt. f.a. (képv: Sonten Kft.) tulajdonában álló törökbálinti ingatlanok kapcsán befizették a hirdetményben meghatározott bánatpénzt, és a minimál árat megajánlották.
Másodlagos értékelési szempont, tekintettel az ingatlan együttes földrajzi elhelyezkedésére és a több osztatlan közös ingatlanra:
• a TörökbálintA Zrt. és Törökbálint-B Zrt. ingatlanokra megajánlott összesített legmagasabb vételi ajánlat, amely a következő összesített ajánlatot 10 %-kal meghaladja.
Ha 10 %-on belül van az együttes vételár, akkor az EÉR-en az azonos értékű szabályok szerint a felszámolók ártárgyalást tartanak, mely feltételeket a pályázókkal közlik.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Áfa szabályok:

A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.
A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során.

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!