Hirdetmény

MPG Zrt. f.a. - ingatlanok


EÉR linkek:

Pánd és Káva településeken ingatlanok: https://eer.gov.hu/palyazat/P1614089

Dabas 1 db gazadaségi épület (lebontott): https://eer.gov.hu/palyazat/P1614082

Dabas 2 db gazadaségi épület (lebontott): https://eer.gov.hu/palyazat/P1614068

Dabas 9 db gazadaségi épület: https://eer.gov.hu/palyazat/P1613831

Bábolna, Tápióbicske és Pánd településeken telephelyek: https://eer.gov.hu/palyazat/P1613415

 

Pályázati Hirdetmény
A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 136), mint az MPG Zrt. "felszámolás alatt" (székhely: 2214 Pánd, Fő út 1., Cg.: 13-10-040372) számára a Pest Megyei Bíróság 11.Fpk.13-12-003093/23. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019.03.07. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanait.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Felszámoló az egyes vagyoncsoportokról külön közleményt hoz létre az EÉR-ben.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019.03.22. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019.04.09. 08 óra 01 perc
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt adós cég Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01523779-00100007 számú számlára kell átutalni „MPG Zrt. pályázati bánatpénz" megjegyzéssel, úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára be kell érkezzen, jóváírásra kerüljön a fenti számlán.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő, e nélkül a pályázat érvénytelen! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül kamat mentesen visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása a II. vagyoncsoport ingatlanjai kapcsán.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
I. vagyoncsoport – ipartelepek, sertéstelepek, szárító
hrsz.: megnevezése alapterület m2 Becsérték és minimál ár (nettó Ft) tul.lap III rész bejegyzései
1 Bábolna 0255. kivett sertéstelep 51 966 86 320 000 jelzálogjog
2 Pánd 1019. kivett ipartelep 3 860 27 420 000 vezeték jogok
3 Pánd 1020. kivett ipartelep 2 025 14 388 000 vezeték jog
4 Pánd 1011./2 kivett ipartelep 3 867 1 352 000 vezeték jog
5 Tápióbicske 0392./4 kivett sertéstelep 20 141 54 000 000 vezeték jog
6 Tápióbicske 0392./5 kivett sertéstelep 12 334 33 072 000 -
7 Tápióbicske 0392./6 kivett szárító 4 762 12 768 000 vezeték jog
össz: 37 237 229 320 000

Bánatpénz: 7.079.600,- Ft

II. vagyoncsoport - dabasi épületek
II. 1.
Dabas hrsz.: megnevezése alapterület m2 Becsérték és minimál ár (nettó Ft) tul.lap III rész bejegyzései
1 0720./11/A gazdasági épület 304 60 800 nincs bejegyzés
2 0720./11/B gazdasági épület 326 65 200 nincs bejegyzés
3 0720./11/C gazdasági épület 369 73 800 nincs bejegyzés
4 0720./11/D gazdasági épület 396 79 200 nincs bejegyzés
5 0720./11/F gazdasági épület 401 80 200 nincs bejegyzés
6 0720./11/J gazdasági épület 306 61 200 nincs bejegyzés
7 0720./11/L gazdasági épület 207 41 400 nincs bejegyzés
8 0720./25/G gazdasági épület 38 7 600 nincs bejegyzés
9 0720./25/H gazdasági épület 23 4 600 nincs bejegyzés
összesen 2 370 474 000
Bánatpénz: 23.700,- Ft
II. 2.
10 0720./22/G gazdasági épület 12 2 400 nincs bejegyzés
11 0720./22/T gazdasági épület 223 44 600 nincs bejegyzés
össz.: 235 47 000
Bánatpénz: 2.350,- Ft
II. 3.
12 0720./32/J gazdasági épület 58 11 600 nincs bejegyzés
Bánatpénz: 580,- Ft
III. vagyoncsoport – utak, vízfolyás, csatornák
HRSZ. megnevezése alapterület m2 Becsérték és minimál ár (nettó Ft) tul.lap III rész bejegyzései
1 Pánd 026 kivett sajáthasználatú út 2 600 104 000 NAV végrehajtási jog
2 Pánd 027 kivett sajáthasználatú út 4 766 714 900 NAV végrehajtási jog, vezeték jog
3 Pánd 029 kivett csatorna 2 855 21 413 NAV végrehajtási jog
4 Pánd 033/1 kivett sajáthasználatú út 5 759 57 590 NAV végrehajtási jog, vezeték jog
5 Pánd 033/2 kivett vízfolyás 9 907 74 303 NAV végrehajtási jog
6 Pánd 040 kivett sajáthasználatú út 2 893 43 395 NAV végrehajtási j1og
7 Pánd 041 kivett csatorna 1 480 11 100 NAV végrehajtási jog
8 Pánd 049 kivett sajáthasználatú út 1 137 11 370 NAV végrehajtási jog
9 Pánd 055 kivett sajáthasználatú út 6 112 244 480 NAV végrehajtási jog
10 Pánd 057 kivett sajáthasználatú út 2 930 29 300 NAV végrehajtási jog
11 Pánd 068 kivett sajáthasználatú út 2 126 21 260 NAV végrehajtási jog
12 Pánd 0167 kivett sajáthasználatú út 3 841 153 640 NAV végrehajtási jog
13 Pánd 0170 kivett sajáthasználatú út 11 825 473 000 NAV végrehajtási jog
14 Pánd 0180 kivett út 3 662 54 930 NAV végrehajtási jog
15 Pánd 0186 kivett sajáthasználatú út 5 712 57 120 NAV végrehajtási jog
16 Káva 053 kivett sajáthasználatú út 6 589 164 725 NAV végrehajtási jog
17 Káva 055/1 kivett sajáthasználatú út 6 398 255 920 NAV végrehajtási jog, vezeték jog
18 Káva 055/2 kivett sajáthasználatú út 15 958 119 685 NAV végrehajtási jog
19 Káva 087 kivett sajáthasználatú út 1 888 28 320 NAV végrehajtási jog
összesen 98 438 2 640 451
Bánatpénz: 132.000,-Ft
A becsérték a minimál árral megegyezik. Az ingatlanokat kizárólag egyben, vagyoncsoportonként értékesíti a felszámoló.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.
Ingatlanok állapota: átlagos
A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekintését felszámoló – előzetes bejelentkezést (tel: 30/6601654) követően - 2019. márc. 28. napján 10.00-13.00 óra között biztosítja. Az ingatlanokról készült tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető 127 ezer Ft bruttó áron.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja:
A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.
Vételár megfizetésének módja, határideje: Az eredményes pályázóként vételi jogot szerzett vevő, a felszámoló e-mail értesítését követően 15 napon belül köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 30 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással az adós cég bankszámlájára. A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül az ingatlanokat birtokba venni, amely aktusról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll.
A minimál ár a becsérték 100%-ban került meghatározásra. Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu).
Jelen kiírásra benyújtott ajánlat az MPG Zrt. f.a. ingatlanjaira vonatkozik. Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- természetes személy esetén: a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét, a megajánlott nettó vételárat a vagyoncsoportra, a megajánlott nettó vételárat a vagyoncsoporban szereplő ingatlanokra megbontva, helyrajziszámonként
- jogi személy esetén: a pályázó nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat a vagyoncsoportra, a megajánlott nettó vételárat a vagyoncsoporban szereplő ingatlanokra megbontva, helyrajziszámonként
valamint (természetes- és jogi személy esetén is) a következő nyilatkozatokat:
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, nyilatkozat, hogy az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi díját megtéríti.
Az értékesítés jogi eljárásának költsége (ingatlan adásvételi szerződéskötés) díja a bruttó vételár 1,5%-a + áfa. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor.
Vevő köteles a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.
Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén: A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!